Послуги

Юридична компанія «Адвокат» надає якісну правову допомогу, послуги адвоката, правові висновки та практикується в галузях адміністративного, господарського, цивільного, спадкового, сімейного права, права інтелектуальної власності, виконавчого провадження, трудового, житлового, земельного, корпоративного, комерційного, антимонопольного, кримінального, медичного, міграційного права тощо.

господарське право: захист прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності; розробка, аналіз господарсько-правових угод, їх юридична експертиза; супровід при укладенні угод; супровід правовідносин з контрагентами; створення господарських товариств, представництв, філій, дочірніх підприємств, їх державна реєстрація, постановлення на облік у відповідних органах, складання установчих документів, внутрішніх документів підприємства; виконання договірних зобов’язань; досудове і судове врегулювання господарських спорів;

цивільне право: підготовка цивільно-правових угод, їх юридична експертиза, супровід при укладенні угод; виконання договірних зобов’язань; досудове і судове врегулювання спорів;

спадкове право: визнання права на спадок, оформлення спадщини, розподіл спадкового майна, правова допомога при складанні відповідних угод (заповітів тощо) та інше;

сімейне право: правова допомога при складанні відповідних угод (шлюбних договорів, договорів про виховання дитини тощо), розірвання шлюбу, поділ спільного майна подружжя, стягнення аліментів;

право інтелектуальної власності: реєстрація об’єктів  інтелектуальної власності  та авторських прав (знаків для товарів і послуг, творів тощо), захист порушеного права інтелектуальної власності (досудове врегулювання і судовий захист);

виконавче провадження: представництво сторін в органах державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судівта інших  органів (посадових осіб);

трудове право: підготовка регламентів роботи, правил внутрішнього трудового розпорядку, трудових договорів і контрактів, посадових інструкцій, наказів з основної діяльності та особистих питань, юридична допомога у вирішенні трудових спорів;

конкурентне право: юридичне супроводження конкурентних переговорів; захист від недобросовісної конкуренції;

корпоративне право: захист корпоративних прав особи, зокрема, щодо правомочності на її участь в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону;

кримінальне право:здійснення захисту прав та законних інтересів осіб у кримінальних справах в органах прокуратури, МВС, судах, у тому числі в порядку апеляції, касації та виключного провадження

міжнародне право: підготовка проектів міжнародних господарських договорів, супровід при їх укладенні, участь у міжнародних комерційних арбітражах і національних судах

медичне право: захист прав пацієнтів та медичних установ при виникненні спорів в частині обґрунтування належності надання медичних послуг

діяльність у сфері  міграції (імміграції та еміграції), громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів: набуття громадянства України, отримання паспорту громадянина України, документів громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування, документування іноземців та осіб без громадянства, а також інших послуг для осіб, що звертаються за захистом в Україні;

правове забезпечення на ринку нерухомості: консультації з питань придбання об’єктів нерухомості, зокрема, офісних приміщень та промислових об’єктів, проведення переговорів, підготовка та супровід при підписанні договорів купівлі-продажу об’єктів, оренда, іпотечна діяльність;

правова допомога у галузях житлового, земельного, комерційного, митного, антимонопольного права, супровід перевірок діяльності підприємства контрольно-ревізійним управлінням, іншими органами державної влади та контролюючих інстанцій, представництво інтересів при вирішенні спорів про належну якість товарів і послуг;

правові висновки із юридичних питань;

усні та письмові консультації 

тощо.

Новини

| 10.08.2017 | Згідно ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання ...

Публікації

| 25.05.2016 | Підстави та обставини, за яких шлюбний договір змінюється, розривається чи ...

Контакти

вул. Велика Васильківська, 23, к. 56,
м. Київ, 010004, Україна,
+38 (044) 234 65 36
+38 (050) 559 66 93
advocate-lc.com.ua, е-mail: info@advocate-lc.com.ua